Home

Welkom op de site van huisartsenpraktijk Seelt, die u bereikt heeft via de website van Veliushoed, de vier Huisartsenpraktijken Onder Een Dak op het Jeudje.

De r is weer in de maand! Dus het is weer tijd voor de griepprik.

Elke winter krijgt gemiddeld 1 op de 10 mensen griep. Voor de meeste mensen is griep een vervelende ziekte die vanzelf over gaat. Griep is niet hetzelfde als een zware verkoudheid. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden door de griep. Zij zitten in een risico groep. Heeft u ook een brief ontvangen, dan zit u ook in een risico groep.

Wij geven de griepprik op woensdag 4 november , kort van tevoren krijgt u een brief met deze datum en een bepaalde tijd er in!

BIJZONDER in de Velius' hoed: de behandeling van HANGENDE OOGLEDEN!
Een van onze huisartsen, dokter Wybenga, legt zich al vele jaren toe op chirurgische ingrepen in de huisartspraktijk. Inmiddels is de ooglidcorrectie daarvan speerpunt geworden.Deze ingreep, die doorgaans niet door de verzekeraar wordt vergoed kan voor gereduceerd tarief worden uitgevoerd bij patiënten van de Velius' hoed. Voor meer informatie klikt u hier.

 

Pand